Åsas berättelse om våldet.

”Åsa har i många år levt med våld i nära relation. Hon kommer att berätta sin historia, som ännu ej är över”
Skriver Borås Feministiska förening på sin Instagram. Jag fick uppdraget att skapa det grafiska materialet för eventet.

Läs mer om eventet på BFFs Instagram